UnitedStates

August 10, 2019
Chuyện Kinh Dị Kể Lúc Nửa Đêm

Scary Stories to Tell in the Dark và những chuyện nước Mỹ chưa kể.

Ra mắt vào ngày 9/8/2019 tại Việt Nam dưới tên Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm, bộ phim Scary Stories được chuyển thể từ bộ truyện […]
March 15, 2019

The Apartment

“I'm scared that I'm not myself in here and I'm scared that I am” Piper Chapman “…Stop complaining, said the farmerWho told you a calf to […]