March 15, 2019

The Apartment

“I'm scared that I'm not myself in here and I'm scared that I am” Piper Chapman “…Stop complaining, said the farmerWho told you a calf to […]
March 11, 2019
https://www.imdb.com/title/tt2372162/

Orange Is the New Black: Nhà Tù Kiểu Mỹ

Orange is The New Black (OITNB) tạm dịch tiếng Việt: Trại Giam Kiểu Mẽo dựa trên cuốn hồi ký của tù nhân nữ Piper Eressea Kermanđồng chắp […]
November 22, 2018

Ralph Breaks The Internet: Phá Đảo Thế Giới Ảo

Phá Đảo Thế Giới Ảo: Hoài Niệm Một Giấc Mơ Thường mình hiếm khi xem phim hoạt hình, nhưng vì mình đã lỡ nghiện Zootopia Phi […]
September 9, 2018

Hosting

Why do you need a hosting? Every website starts with a hosting domain (wait, domain?) when you first start your website there’re a million questions and […]